Eva

Je had de onwetendheid van een kind;
je was er eigenlijk nog maar even;
het dramatisch gevolg was niet voorzien.

Gehoorzaamheid of straf,
je wist niet wat het was.

Je plukte en we aten smakelijk,
niets beseffend.
We waren jong en eeuwig
zouden wij samenleven.

Frans Kool