God, dit doet pijn.
Dit is niet te bevatten,
waarom juist…jij.

En nu…nu is het stil geworden.
het rumoer is verstomd.
Maar het gemis en verdriet blijft.

Cees van Wijgerden