Je bent rijk als je een kring om je heen hebt
die alleen de positieve kanten van je zien
en het negatieve onbelangrijk vinden.
Waar je wordt aangesproken, die je bemoedigen
en tegen je zeggen: ik geef om je, want God geeft om mij.

Je bent rijk als je een kring hebt
waar niet het hoogste woord klinkt.
Maar wordt geluisterd.
Die gelijkwaardig met je willen zijn.
en ook geen woorden kennen maar daden.

Een kring waar God in het middelpunt staat.
Waar warmte en geborgenheid is.
Liefde en geduld met elkaar.
Accepteren en respecteren
Weten met tegenslagen om te gaan.

God, het lijkt zo mooi
om zo rijk te zijn.
Maar wij moeten nog zoveel van U leren.
Meer stil te zijn en luisteren naar uw stem.
Met een open hart en vol worden van uw liefde.

Cees van Wijgerden