Afscheid

Elk afscheid doet zeer.
Het is een verlamde pijn.
Maar krachten diep in je
moeten langzaam tot ontplooiing komen.

Ook nu bij dit afscheid sterft er een deel van jezelf
maar er is ruimte om een ander deel te laten opstaan.
En dat moet je vinden maar zoek niet te ver
want wat je zoekt, zit van binnen.

Bij elk afscheid wordt er een nieuw begin geboren.
Er komt een moment om op te staan en door te gaan.
Diep van binnen ontkiemt zich nieuw leven
wat gaat groeien, vrucht gaat dragen.

Cees van Wijgerden